Resultaat van de telling
 
 

Presentatie resultaat

 

 

 

 

De telling wordt gepresenteerd in een eenvoudige tekst formaat.

Eventueel kan hier nog tekst aan toegevoegd worden.

Indien er meerdere tellingen van eenzelfde labnummer worden gedaan, dan worden de nieuwe tellingen toegevoegd. Zo kan zowel de perifere diff en de beenmergdiff in 1 bestand worden gepresenteerd.

Afrondingen gaan automatisch. Evt verschil door de afronding wordt aangegeven indien dit meer dan 1 % is.

 

Made with Namu6